คนโคราชแห่ทอดแหจับปลายักษ์บึงน้ำหมู่บ้านหารายได้เข้าชุมชน

คนโคราชแห่ทอดแหจับปลายักษ์บึงน้ำหมู่บ้านหารายได้เข้าชุมชน
ad1


ad1

ad1

ad1

ชาวบ้านสระเพนียด  ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชีมา และตำบลใกล้เคียง แห่ออกมาหาปลาที่บึงน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งบ้านสระเพนียด ตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อหารายได้พัฒนาหมู่บ้านและบึงน้ำสาธารณะแห่งนี้ เนื่องจากเป็นบึงธรรมชาติ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

และชาวบ้านสระเพนียดทุกคนได้ช่วยกันพัฒนาดูแลเป็นอย่างดี ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และนำพันธุ์ปลาต่างๆ มาปล่อยไว้เป็นเวลาหลายปีแล้ว ขณะนี้ปลาเติบโตเต็มที่ จนสามารถจับไปรับประทานหรือขายได้

ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้านได้ผ่อนคลายช่วงโควิดระบาด ทั้งยังสร้างรายได้เข้าชุมชนอีกด้วย ซึ่งมีชาวบ้านนับร้อยคนเดินทางมาทอดแหจับปลา ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดขายบัตรในราคา ใบละ 200-400 บาท เพื่อจะได้นำเงินไปพัฒนาชุมชนและบึงน้ำสาธารณะแห่งนี้

โดยในบึงจะมีปลาธรรมชาติ ทั้งปลาค้าว ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาชะโด ล้วนเป็นปลาเศรษฐกิจในกลุ่มปลาเนื้ออ่อน นำไปประกอบอาหาร มีรสชาติอร่อย และขายได้ราคาดี ทำให้มีพ่อค้าแม่ขายจากตลาดมาคอยรับซื้อถึงริมบึ