ประธานสภาอุตสาหกรรมตาก จี้ ภาครัฐ เร่งเจรจาเมียนมา เปิดด่าน ฟื้นเศรษฐกิจ

ประธานสภาอุตสาหกรรมตาก จี้ ภาครัฐ เร่งเจรจาเมียนมา เปิดด่าน ฟื้นเศรษฐกิจ
ad1


ad1

ad1

ad1

ตาก-ประธานสภาอุตสาหกรรมตาก จี้ ภาครัฐ เร่งเจรจาเมียนมา เปิดด่าน ฟื้นเศรษฐกิจ ทั้งระบบ เชื่อมั่นเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบ เศรษฐกิจชายแดนแม่สอดพุ่งพรวด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า ภาคเอกชนจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมตาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำปัญหาของนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมาพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเราขอให้ภาครัฐ ทั้งระดับกระทรวงการต่างประเทศ-สถานทูต-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล จนถึงระดับท้องถิ่น ได้เร่งเจรจากับรัฐบาลเมียนมา อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เมียนมาเปิดด่านพรมแดน เพราะทุกวันนี้ฝ่ายไทยเปิดนานร่วม 2 เดือนแล้ว แต่เมียนมายังไม่ยอมเปิด ปัญหานี้ภาคเอกชนในพื้นที่จึงฝากของให้ภาครัฐ ได้เร่งดำเนินการเพื่อกลับมาฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาไปนานกว่า 2 ปี

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบายของไวรัสโควิด-19.  ซึ่งตอนนี้ในส่วนของปัญหาด้านแรงงานนั้น เราประสบปัญหาการขนาดแคลนแรงงานในพื้นที่ชายแดนแม่สอด พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) 14 ตำบล ที่กำลังต้องการแรงงานมาใช้ในสถานประกอบการตามมาตรา 64. ที่สามารถใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้ 14 ตำบล  หากเมียนมามีการเปิดพรมแดน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก็สามารถใช้แรงงานเมียนมาตามพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะทำให้มีการฟื้นฟูธุรกิจ เศรษฐกิจทั้งระบบทั้งภาคอุตสาหกรรม-ภาคเกษตร-ภาคการค้า-การท่องเที่ยว ที่จะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แบบพุ่งพรวด เพราะหากเมียนมาเปิดพรมแดน จะมีชาวเมียนมา ทั้งนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยว-ผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งชาวเมียนมา เดินทางเข้ามาใน อ.แม่สอด จ.ตาก ทันที เนื่องจากชาวเมียนมาตอนนี้ อยากเข้ามาเมืองไทยอย่างมาก เพราะอั้นมานานแล้ว เมื่อถึงวันนั้น ในพื้นที่ชายแดน ตามห้างใหญ่-ห้างร้านร้าน-ร้านอาหาร-สถานบริการต่างๆ จะมีชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาจำนวนมาก และเชื่อมั่นได้เลยว่าเมื่อเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบ เศรษฐกิจชายแดนแม่สอดจะทยานพุ่งพรวด  สิ่งสำคัญตอนนี้คือรัฐบาลไทยต้องเร่งเจรจากับรัฐบาลเมียนมา เพื่อเปิดด่านพรมแดนทั้ง 2 ประเทศ 2 ฝั่งริมแม่น้ำเมย

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกฯ  ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประจำเดือน มิถุนายน 2565  ครั้งที่ 4/2565 ณ.ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก  ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้กับสมาชิก รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่รณรงค์ป้องกันการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาทำงาน  โดยแรงงานต่างด้าวที่จะมาทำงานนั้นจะต้องมาแบบถูกต้องตามกฎหมาย และวิธีการที่ถูกต้อง แต่ก็ขอให้หน่วยงานราชการได้เร่งแก้ไขปัญหา ตามที่ภาคเอกชนเสนอไป