อบต.สะพุงจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

อบต.สะพุงจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดงานบุญประเพณีบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรม ที่ยิ่งใหญ่ อะร้าอร่ามงามตายิ่ง เพื่อขอฝนจากพญาแถน

โยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำยลสะพุง

นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 3 นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ประเพณีบั้งไฟ ที่วัดบ้านสะพุง โดยมีนายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง กล่าวรายงานว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งสองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรสามัคคีของชุมชนซึ่งมีกิจกรรมการจัดขบวนแห่บั้งไฟขบวนนางรำ แต่ละหมู่บ้าน จำนวน14 ขบวน ซึ่งปีนี้ แต่บะขบวนจะจัดเต็ม เพราะว่างเว้นมาหลายปี ชาวบ้านจึงมาร่วมงานอย่างล้นหลามแน่นบริเวณวัดและสนุกสนานอย่างเต็มที่ ในช่วงก่อนฤดูทำนา

ในงานได้มีพิธีบวงสรวงเทวดา ฟ้าดินอย่างอะร้าอร่าม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ งานนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟและขอให้ รักษาประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับบุญบั้งไฟโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตตำบลสะพุงและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวน มีแระชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คนโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อสืบสานและอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีบุญบั้งไฟ ให้ยืนยาวสืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสะคุงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลายชนเผ่า ทั้ส่วย ลาว เยอร์ เขมร อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

สำหรับบุญบั้งไฟนั้น นิยมทำกันในเดือน 6 ถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาดไม่ได้เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งไม่มีน้ำทำนาแต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยงานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณีประจำปีสำคัญของชาวอีสานพอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคน ท้องถิ่นเป็นอย่างดี

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน