มูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมวัดหัวลำโพงมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

มูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมวัดหัวลำโพงมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
ad1


ad1

ad1

ad1

มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับวัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 เวลา 13.00 น.ที่อาคารมูลนิธิร่วมกตัญญู โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับ วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) และกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 150 ทุน อุปกรณ์การเรียน การสอน จำนวน 300 ชุด รถจักรยาน จำนวน 25 คัน พัดลม 50 ตัว ขนมแจกเด็กๆ จำนวน 300 ชุด ถุงยังชีพของมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 300 ชุด และของสภากาชาดไทย 120 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งสิ้น 300 คน และจัดเลี้ยงขนมหวาน เป็น เมนูลอดช่อง จำนวน 300 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน

โดยมี พระครูสัทธาโสภิต หลวงพ่อสนุ่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูปริยัติวัฒนกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรื่อง นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ,นางภาวิณี ปาลวัฒน์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ ,ดร.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู ,นายเกียรติศักดิ์ ยันตระปรกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะศรัทธา ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี ด้วยการมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงสองปีที่ผ่านมา โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จนปัจจุบันได้เปิดทำการสอนอย่างปกติเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 นี้.จากการสำรวจของทางโรงเรียน พบว่า มีนักเรียนซึ่งครอบครัวเหล่านั้นที่มีฐานะยากจน ประสบความลำบากอย่างมาก นายสุธีร์ เครือวรรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม จึงได้ประสานงานผ่านมายังท่านพระครูปริยัติวัฒนกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) เพื่อขอความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิร่วมกตัญญู