บิ๊กป๊อก-มท.1 ลงเชียงใหม่ ติดตามการปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยว หลังโควิดคลี่คลาย กำชับท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประชาชนงดเผาพืชผลช่วงหน้าแล้งลด PM 2.5 

บิ๊กป๊อก-มท.1 ลงเชียงใหม่ ติดตามการปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยว

บิ๊กป๊อก-มท.1 ลงเชียงใหม่ ติดตามการปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยว หลังโควิดคลี่คลาย กำชับท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประชาชนงดเผาพืชผลช่วงหน้าแล้งลด PM 2.5 ad1

วันที่ 24 พ.ย. ที่ จ.เชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองและการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในถนนนิมมานฯ พร้อมระบุว่า  การปรับปรุงภูมิทัศน์ในตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มี กสทช. การไฟฟ้า ผู้ประกอบการช่วยกันดูรวมถึงท้องถิ่น เป็นเรื่องที่เร่งดำเนินการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ โควิด-19 เมื่อคลี่คลาย นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยว การที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์จึงสำคัญ 

ส่วนด้านหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์กล่าวว่ากลุ่ม 9 จังหวัดภาคเหนือเป็นพื้นที่สำคัญ ซึ่งได้สั่งการไปแล้ว ว่าคณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ การเผาในที่โล่ง การจราจร อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดูในเรื่องนี้เพื่อลดหมอกควันเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวมาตรการเป็นไปตามกรอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีค่าวัดปริมาณอยู่ทุกอย่าง ยังเป็นกรอบเดิมในการแก้ปัญหา  ส่วนปัญหาการเผาในที่โล่งต้องใช้กลไกส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนใช้วัชพืชไปเป็นปุ๋ยแทนการเผา ส่วนในพื้นที่ป่าไม้ ต้องบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง

จากนั้น พลเอกอนุพงษ์ได้เยี่ยมชมคลองแม่ข่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งเป็นแหล่งมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอื่นๆในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ก่อนจะเยี่ยมชมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและพบปะ ศิลปินชุมชนที่ร้านเชียงใหม่ศิลาดล