ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บนซิน โซฮอล์ ปรับลง 1 บาท/ลิตร เว้น E85 ลง 60 สตางค์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บนซิน โซฮอล์ ปรับลง 1 บาท/ลิตร เว้น E85 ลง 60 สตางค์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บนซิน โซฮอล์ ปรับลง 1 บาท/ลิตร เว้น E85 ลง 60 สตางค์ad1

19 ก.ย. 2565  PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.00 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.60 บาท/ลิตร พรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดลง 1.00 บาท/ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 20 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 41.86 บาท
 • GSH95 = 34.45 บาท
 • E20 = 33.34 บาท
 • GSH91 = 34.18 บาท
 • E85 = 31.94 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 39.94 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

  โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร