ร้องนับคะแนนบัตรเสียเลือกตั้งอบต.ฉลุงใหม่แพ้ชนะเพียง21คะแนน

ร้องนับคะแนนบัตรเสียเลือกตั้งอบต.ฉลุงใหม่แพ้ชนะเพียง21คะแนน

ad1

ad1

สงขลา-ผู้สมัครนายก อบต.ฉลุง อ.หาดใหญ่  ร้อง กกต.สงขลา ขอนับคะแนนบัตรเสียใหม่ เพราะมีบัตรเสียมากถึง180ใบส่งผลให้การเลือกตั้งนายกแพ้ชนะกันเพียง 21 เสียง 

 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สงขลา นายสมโภชน์ วิเชียร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเลข 1 พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.ฉลุง 

ได้เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต.สงขลา เพื่อขอให้มีการตรวจพิสูจน์บัตรเสียการเลือกตั้งนายก อบต.ฉลุง ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีจำนวนบัตรเสียมากถึง 180 ใบ จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้  4,763 คน 

และผลคะแนนที่ออกมาแพ้ชนะกันแค่ 21 คะแนน  โดยตนได้ 2,238 คะแนน ใ นขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 2 ที่ชนะการเลือกตั้งได้  2,259 คะแนน 

นายสมโภชน์ กล่าวว่า สาเหตุที่เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต.สงขลาเพื่อให้ตรวจพิสูจน์บัตรเสียกรณีเลือกตั้งนายก อบต.ฉลุง และให้มีการนับคะแนนในส่วนบัตรเสียใหม่ เนื่องจากในระหว่างการนับคะแนน ได้ส่งตัวแทนผู้สมัครเข้าสังเกตุการณ์ในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยจนเสร็จสิ้น โดยผู้สังเกตุการณ์ได้แจ้งว่าระหว่างการนับคะแนน ที่มีการวินิจฉัยบัตรดีของตนเป็นบัตรเสียถึงหลายครั้ง 

และผู้สังเกตการณ์ได้ทำการทักท้วงด้วยวาจาเป็นระยะจนเสร็จสิ้น การนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง จึงได้ยื่นหนังสือให้ กกต.สงขลา มีการตรวจพิสูจน์บัตรเสียและนับคะแนนในส่วนบัตรเสียเลือกนายกใหม่ทั้งหมด เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

เบื้องต้น ทาง กกต.สงขลา ได้รับคำร้องของนายสมโภชน์ วิเชียร เอาไว้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำร้องของ กกต.สงขลา และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป.