เตือนภัยโอมิครอน!! องค์การอนามัยโลกเตือน ประชากรครึ่งหนึ่งของยุโรปจะติดเชื้อ "โอมิครอน" และจะเกิดกระแสคลื่นระบาดจากตะวันตกสู่ตะวันออก

องค์การอนมัยโลกเตือนภัยโอมิครอน

เตือนภัยโอมิครอน!! องค์การอนามัยโลกเตือน ประชากรครึ่งหนึ่งของยุโรปจะติดเชื้อ "โอมิครอน" และจะเกิดกระแสคลื่นระบาดจากตะวันตกสู่ตะวันออก

ad1

ad1

12 ม.ค. 2565 องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนวานนี้ว่า ประชากรครึ่งหนึ่งของยุโรปจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ภายใน 6-8 สัปดาห์ข้างหน้า และจะกลายเป็นกระแสคลื่นการระบาดที่เรียกว่า จากตะวันตกสู่ตะวันออก โดยการคาดการณ์ดังกล่าว มาจากฐานข้อมูลที่ระบุว่า ในสัปดาห์แรกของปี 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายในทั่วยุโรป และเพิ่มเป็นมากกว่า เท่า ภายใน สัปดาห์