ผู้สูงอายุในบังคลาเทศต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม (คลิป)

ผู้สูงอายุในบังคลาเทศ

ผู้สูงอายุในบังคลาเทศต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม (คลิป)
ad1


ad1

ad1

ad1

Faridpur /บังคลาเทศ - ผู้สูงอายุในบังคลาเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ เนื่องจากจำนวนของพวกเขาเติบโตขึ้นในประเทศ บังคลาเทศมีประชากรประมาณ 15 ล้านคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป; ภายในปี 2050 จำนวนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านคน (22 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด)

ประเทศที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุขั้นกลางจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีก 30-35 ปี "การพึ่งพาอาศัย" ของผู้สูงอายุในประชากรที่ใช้งานทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก


ผู้สูงอายุพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการทางร่างกาย จิตใจ และสังคม อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง พวกเขาส่วนใหญ่อ่อนแอในแง่ของที่อยู่อาศัย การบริโภคอาหาร และเงิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครอบครัวและทัศนคติและความเชื่อในสังคม

นายอาลี อาห์ซาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคมประจำเขต ภายในอาคารสันตินิบาส (บ้านสันติภาพ) ชื่นชมสภาพของผู้สูงอายุภายในคอมเพล็กซ์ แต่เขาเรียกร้องให้มียาเพิ่มสำหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาป่วยบ่อยและพวกเขาต้องการ เพื่อพาไปโรงพยาบาล “ผู้สูงอายุต้องการยาเพิ่ม พวกเขาต้องการยาอย่างน้อย 3000-4000 BDT เนื่องจากพวกเขาป่วยบ่อยและต้องเข้าโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้ ฉันคิดว่างบประมาณจะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้”

ในปี 1997 รัฐบาลบังกลาเทศได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือเงินสดสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการทดสอบวิธีเงิน นอกเหนือจากโครงการอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ที่มา A24 News Agency