"สุชาติ"รมว.แรงงานเดินทางไปให้กำลังใจส่งคนไทยไปทำงานอิสราเอล (มีคลิป)

"สุชาติ"รมว.แรงงานเดินทางไปให้กำลังใจส่งคนไทยไปทำงานอิสราเอล (มีคลิป)

ad1

ad1

สมุทรปราการ -"สุชาติ"รมว.แรงงาน เดินทางไปส่งพร้อมเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยที่จะไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้กำลังใจแก่แรงงานไทยจำนวน 120 คน ที่จะเดินทางทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers หรือ TIC  

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อการมีงานทำ นำรายได้เข้าประเทศ  ในวันนี้กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดส่งแรงงานไทย จำนวน 120 คน ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ( Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC ) 

โดยแรงงานไทยดังกล่าวจะเดินทางไปทำงานกับนายจ้างในกิจการภาคเกษตร ได้แก่ ทำสวนดอกไม้ ปลูกกระบองเพชร ปลูกมะเขือเทศ กล้วย แตงโม และฟักทอง รวมทั้งในกิจการปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว หมู ไก่ และผึ้ง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ทางเกษตรที่ได้รับจากการทำงาน เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพของตนเองภายหลังจากครบสัญญา โดยมีระยะเวลาการจ้างงานครั้งแรก 2 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 3 ปี  3 เดือน รวมเป็นไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งแรงงานทั้งหมดจะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ LY 082 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังกรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล  

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การทำสัญญาจ้างงาน และการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแรงงานไทยเองก็มีความชำนาญในการทำงานภาคเกษตรเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานภาคเกษตรอยู่ในรัฐอิสราเอล ทั้งสิ้น 25,000 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทย ได้รับโควตาจัดส่งแรงงานฯ จำนวน 6,500 คน

ทั้งนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้โควตาในการจัดส่ง 5,000 คน อย่างไรก็ดีนายจ้างอิสราเอลแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มจากโควตา ปีที่ผ่านมาจึงจัดส่งแรงงานไทยไปทั้งสิ้น จำนวน 6,011 คน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีนายจ้างในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในฝีมือและศักยภาพของแรงงานไทย 

สุทธิวิทย์ ชยุตม์วรกานต์ ผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ