เปิดแล้ว!บ้านกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย

เปิดแล้ว!บ้านกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย

ad1

ad1

ศรึสะเกษ - นายอำเภออุทุมพรพิสัยเปิดป้ายบ้านกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย  ที่บ้านเลขที่ 848 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลกำแพง 

พรชัย  วงศ์งาม  นายอำเภออุทุมพรพิสัย 

นายพรชัย  วงศ์งาม  นายอำเภออุทุมพรพิสัย  ได้เป็นประธานเปีดป้ายบ้านกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมซนชัยพัฒนาศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย   ที่บ้านเลขที่ 848 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564โดยมีนายฉัตรชัย ไขยโยธา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ นายปริโชติ  จารุรัชกุล  สจ.อุทุมพรพิสัย นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย

ฉัตรชัย ไขยโยธา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ 

และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมซนชัยพัฒนาศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย  ร่วมในพิธีเปิดป้ายเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อให้กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ว่าเป็นกาแฟที่มีความอร่อยได้ไม่แพ้ภาคอื่นๆในประเทศ และเพื่อให้กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เป็นอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของศรีสะเกษ รองจากทุเรียนภูเขาไฟ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนจังหวัดศระสเกษต่อไป

นายพรชัย  วงศ์งาม  นายอำเภออุทุมพรพิสัย   กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนการปลูกกาแฟโรบัสต้าจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีเป้าหมายดำเนินการผลิตครบวงจร มีการอบรมให้ความรู้ ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวการแปรรูปและเปิดร้านจำหน่ายกาแฟ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 848 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

มีนายฉัตรชัย ไขยโยธา เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ มีแผนในอนาคตให้กาแฟโรบัสต้าศรีสะกษ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของศรีสะเกษเป็นรองจากทุเรียนภูเขาไฟ และเป็นส่วนหนึ่งการประชาสัมพันธ์ถึงการรับรู้ว่าศรีสะเกษ  สามารถปลูกกาแฟที่มีความอร่อยได้ไม่แพ้ภาคอื่นๆในประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้แก่คนศรีสะเกษ  ซึ่งในอนาคตเราจะเชื่อมกับแปลงโคกหน่องนาให้มีการปลูกกาแฟ โดยกลุ่มเป็นผู้รับซื้อเพื่อแปรรูปและจัดจำหน่ายและขยายสาขาไปทั่วประเทศ

นายพรชัย  วงศ์งาม  นายอำเภออุทุมพรพิสัย   กล่าวต่อไปว่า กาแฟโรบัสต้า ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิต กาแฟ มาตรฐานและการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษและโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจร เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิต กาแฟโรบัสต้า ที่มีคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิต 

ประกอบกับจังหวัดเตรียมผลักดันให้เป็นสินค้า สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI ซึ่งคาดว่าจะได้ขึ้นทะเบียนสินค้า G ในปี 2564 ในเบื้องต้นขอให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อให้กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ว่าเป็นกาแฟที่มีความอร่อยได้ไม่แพ้ภาคอื่นๆในประเทศ เป็นอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของศรีสะเกษ รองจากทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนจังหวัดศระสเกษ

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน