พบรอยตีนเสือโคร่งบริเวณหลังวัดซับปุย และร่องรอยโขลงช้างป่าบริเวณป่าชุมชนหลังวัดซับปุย - เขาแคบ - เขาขาด คาดเสือติดตามช้างป่า จนท.เร่งผลักดันเสือโคร่งกลับสู่พื้นที่ป่า

พบรอยเท้าเสือโคร่ง

พบรอยตีนเสือโคร่งบริเวณหลังวัดซับปุย และร่องรอยโขลงช้างป่าบริเวณป่าชุมชนหลังวัดซับปุย - เขาแคบ - เขาขาด  คาดเสือติดตามช้างป่า  จนท.เร่งผลักดันเสือโคร่งกลับสู่พื้นที่ป่า

พบรอยตีนเสือโคร่งบริเวณหลังวัดซับปุย และร่องรอยโขลงช้างป่าบริเวณป่าชุมชนหลังวัดซับปุย - เขาแคบ - เขาขาดเสือโคร่งที่ออกมาหากินในบริเวณดังกล่าว น่าจะติดตามโขลงช้างป่าที่ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนซึ่งมีลูกช้างรวมอยู่ในโขลงด้วย เร่ง! ผลักดันเสือโคร่งกลับเข้าสู่พื้นที่ป่า


วันนี้  12 ต.ค.64  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี)   ได้รับรายงานจากนายประวัติศาสตร์   จันทร์เทพ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน มรดกโลก ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ในพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครราชสีมา  รายงาน ว่า

ตามที่อุทยานแห่งชาติทับลาน    ได้รับแจ้งจากประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในท้องที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ว่า   มีเสือโคร่งออกไปหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน พิกัด UTM Zone 48 P 0198211E 1604629N อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี นอกเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

วันที่  11 ตุลาคม 2564อุทยานแห่งชาติทับลานได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พบร่องรอยเสือโคร่งออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมตามที่ได้รับแจ้งจริง จึงได้ส่งชุดกำลังจากเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 5, 3, ส่วนกลาง  ในการเฝ้าระวัง ผลักดัน และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนดูแลปศุสัตว์ของตนให้ดีและกำชับไม่ให้ออกไปนอกเคหะสถานคนเดียวในเวลากลางคืนเนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสือโคร่งว่ามีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณใด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564อุทยานแห่งชาติทับลานได้จัดชุดกำลังในการสำรวจ เฝ้าระวัง และผลักดันเสือโคร่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และประชาชนในตำบลจระเข้หิน โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ชุดกำลัง ดังนี้

ชุดกำลังที่ 1 และ 2 รับผิดชอบพื้นที่บริเวณคลองบง-ช่องเขาขาด
ชุดกำลังที่ 3 และ 4 รับผิดชอบพื้นที่บริเวณป่าประดู่ - วัดซับปุย - เขาแคบ

ผลการปฏิบัติภารกิจ ปรากฏว่า พบรอยตีนเสือโคร่งบริเวณหลังวัดซับปุย และร่องรอยโขลงช้างป่าบริเวณป่าชุมชนหลังวัดซับปุย - เขาแคบ - เขาขาด ซึ่งบริเวณชายป่าส่วนใหญ่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน จึงสันนิษฐานว่า เสือโคร่งที่ออกมาหากินในบริเวณดังกล่าว น่าจะติดตามโขลงช้างป่าที่ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนซึ่งมีลูกช้างรวมอยู่ในโขลงด้วย

ทั้งนี้จะได้ประชุมหารือในการปฏิบัติภารกิจในวันต่อไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การผลักดันเสือโคร่งกลับเข้าสู่พื้นที่ป่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป