ผู้ว่าฯกทม. เปิดถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ส่งเสริมท่องเที่ยว เริ่ม 15 ต.ค.นี้ ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 15.00-20.00 น.

เปิดถนนคนเดิน

ผู้ว่าฯกทม. เปิดถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ส่งเสริมท่องเที่ยว  เริ่ม 15 ต.ค.นี้ ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 15.00-20.00 น.

10 ต.ค. 2564  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  ระบุ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง และกรุงเทพมหานครมีประกาศผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมและกิจการบางประเภทได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน กทม. จะกลับมาเปิดถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างอีกครั้งในทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่15 ต.ค.64 เป็นต้นไป 

เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องโรคโควิด-19 กำหนดให้ผู้ค้าหรือประกอบการทุกรายต้องรับการตรวจคัดกรอง(ATK) ทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวผู้ค้าและแสดงผลการตรวจคัดกรองทุกครั้งขณะทำการค้า ซึ่งขณะนี้ได้นัดผู้ค้าที่จะทำการค้าเข้ารับการตรวจคัดกรอง(ATK) ในวันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง สำหรับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด