ไทยติดตามสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันใกล้ชิด-ลั่นยึดมั่นนโยบายจีนเดียว หวังแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

ไทยลั่นยึดมั่นนโยบายจีนเดียว

ไทยติดตามสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันใกล้ชิด-ลั่นยึดมั่นนโยบายจีนเดียว หวังแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
ad1


ad1

ad1

ad1

04 ส.ค. 2565  เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ เผยเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ช่องแคบไต้หวัน นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นดังนี้

ไทยติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่ง ไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และไทยไม่ประสงค์ที่จะเห็นการดำเนินการใด ๆ ที่จะเพิ่มความตึงเครียดและบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยหวังให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะใช้ความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการว่าด้วยการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี