โควิดยังไม่จางหาย!ศรีสะเกษลงพื้นที่สะกิดเตือนปชช.การ์ดอย่าตก

โควิดยังไม่จางหาย!ศรีสะเกษลงพื้นที่สะกิดเตือนปชช.การ์ดอย่าตก

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำคณะลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ตระหนักถึงการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 สู่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการกักตัว

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายมนัสพล ไชยโยธา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ทองภาพ กำนันตำบลสำโรง ผู้แทน รพ.สต.ยางเอือด ผู้ใหญ่บ้านโนนแดง หมู่7 สมาชิก อส.กองร้อย อส. อำเภอ อุทุมพรพิสัยที่ 7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสำโรง (ศปก.ต.) ออกปฏิบัติหน้าที่สร้างการรับรู้ ตระหนักถึงการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 สู่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการกักตัว

เนื่องจากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการกักตัวไปร่วมดื่มสุรากับคนในหมู่บ้านอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้  การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนิน การภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน