MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มค่าโดยสารขึ้น 1 บาท เริ่ม 3 ก.ค. นี้

MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มค่าโดยสารขึ้น 1 บาท

MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มค่าโดยสารขึ้น 1 บาท เริ่ม 3 ก.ค. นี้
ad1


ad1

ad1

ad1

29 มิ.ย. 2565  รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใหม่ จะเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท โดยจะมีผลและจะมีผลบังคับใช้  24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65 เป็นต้นไป ซึ่งสถานีที่ 6 , 9 , 11 และ 12 ขึ้นไป จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท ซึ่งอัตราค่าโดยสารใหม่ จำนวน 6 สถานี เพิ่มเป็น 29 บาท จาก 28 บาท จำนวน 9 สถานีเพิ่มเป็น 36 บาท จาก 35 บาท จำนวน 11 สถานีเป็น 41 บาท จาก 40 บาท และจำนวน 12 สถานีขึ้นไป เป็น 43 บาท จาก 42 บาท