วิธีเลือกซื้อ เนื้อหมู-ไก่ ให้ปลอดภัย ในช่วงตรุษจีน

วิธีเลือกซื้อ เนื้อหมู-ไก่ ให้ปลอดภัย ในช่วงตรุษจีน

ad1

ผู้เชี่ยวชาญ ม.มหิดล แนะเลือกซื้อเนื้อหมู เนื้อไก่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีตราสัญลักษณ์รับรอง เป็นหลักประกันความสด สะอาด และปลอดภัย ย้ำ ผู้บริโภคต้องปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนบริโภค หรืออุ่นร้อนเสมอเพื่อความปลอดภัย

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล แก้วเกษ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนจัดพิธีไหว้เจ้าและเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยลูกหลานนิยมนำอาหารมาไหว้ โดยเครื่องไหว้ที่สำคัญ คือ อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ อาทิ หมู เป็ด ไก่ วิธีการเลือกซื้อจึงควรคำนึงถึงความสด สะอาด และปลอดภัย เพราะหลังจากเสร็จพิธีจะนิยมนำมาบริโภคภายในครอบครัว เพื่อความเป็นสิริมงคลและได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์

“การเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย ควรใส่ใจในการเลือกซื้อ โดยเลือกจาร้านจำหน่ายที่เชื่อถือได้ หรือที่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะหลังจากไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ผู้บริโภคตัวจริงคือ ตัวเราและครอบครัว ที่สำคัญต้องปรุงสุกเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย” รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล กล่าวย้ำ

สำหรับวิธีการเลือกซื้อเนื้อหมู ให้สังเกตลักษณะภายนอก เนื้อหมูต้องมีสีแดงธรรมชาติ ไม่เป็นสีแดงเข้ม หรือ เขียวคล้ำ เมื่อกดเนื้อไม่กระด้าง ไม่มีเม็ดสาคู ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นไข่พยาธิ นอกจากนี้แนะเลือกร้านจำหน่ายที่มีความสะอาด มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย หรือสังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” จากกรมปศุสัตว์ เพราะเนื้อสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานความความปลอดภัยสำหรับการบริโภค มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ตั้งแต่ฟาร์ม โรงชำแหละ จนถึงสถานที่จำหน่าย

ส่วนเนื้อหมูที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ควรสังเกตฉลากรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร จากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงวันผลิตและวันหมดอายุ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ ที่สำคัญอุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บรักษาต้องได้ตามมาตฐานตั้งแต่ที่ 0-4 องศาเซลเซียส และไม่ควรเกิน 8 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อาหารที่ไหว้ แม้จะผ่านการทำให้สุกแล้วแต่ก่อนนำไปรับประทาน ต้องปรุงสุกซ้ำโดยปรุงสุกผ่านความร้อนที่อุณภูมิอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส

ด้าน ดร.สัตวแพทย์หญิงระพีวรรณ ธรรมไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล แนะนำการเลือกซื้อเนื้อไก่ หากซื้อเป็นตัว ให้สังเกตจากลักษณะภายนอก มีความสดใหม่ สีขาวอมชมพู ไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังเป็นมัน ไม่มีรอยช้ำเลือดหรือจ้ำเลือด โดยเฉพาะบริเวณของปีกหรือใต้ปีก ไม่มีลักษณะของเหลวเมือกๆ และไม่มีกลิ่นเหม็น

นอกจากนี้ให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ หากเลือกซื้อเนื้อสัตว์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ให้ดูวันผลิตและวันหมดอายุ และสังเกตตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานว่าผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้

ที่สำคัญต้องปรุงเนื้อไก่ให้สุก ด้วยอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส 1 นาที หรือ 60 องศาเซลเซียส 4-5 นาที สำหรับเนื้อไก่ที่สุกแล้ว หลังไหว้ไม่ควรนำมารับประทานทันที ก่อนรับประทานให้นำมาอุ่นอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 นาที เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

สำหรับเป็ด ไก่ ที่บริโภคไม่หมด ให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อหยุดการเจริญของแบคทีเรีย โดยการเก็บรักษาที่ถูกต้อง ควรแบ่งประเภทของเนื้อสัตว์ นำใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝามิดชิด แยกจากผักเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากเนื้อสัตว์สู่ผัก และให้มีช่องว่างในการแช่เพื่อให้ความเย็นกระจายทั่วถึง ช่วยยืดอายุของการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น และควรแบ่งเก็บเป็นส่วนๆ  ให้พอดีกับการรับประทานในแต่ละครั้ง เพื่อเลี่ยงการอุ่นอาหารซ้ำไปมา เพราะจะทำให้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ และที่สำคัญควรจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

โดย....หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล