ทีเส็บ จับมือ สกพอ. ชูอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมดึงลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซี

ทีเส็บ จับมือ สกพอ. ชูอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมดึงลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซี

ad1

ทีเส็บ ร่วมกับ สกพอ. จัดงาน EEC Cluster Fair 2023 กระตุ้นการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา งาน EEC Cluster Fair 2023 เกิดจากความร่วมมือของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งภายในงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MiRA) และงาน Subcon EEC 2023

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ ร่วมกับ สกพอ. พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชน จัดงาน EEC Cluster Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Destination Robotics, Automation and Beyond” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะนำไปสู่งานใหญ่ในปี 2568 คืองาน EEC Expo 2025

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ทีเส็บ

“ทีเส็บ มีความร่วมมืออันดีกับ สกพอ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่อีอีซีมีศักยภาพสูงมาก มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเดินทางท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้โยกย้ายมาเพื่ออยู่อาศัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีพัทยาเป็นเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคตทีเส็บจะยกระดับพัทยาไมซ์ซิตี้ให้มีบทบาทครอบคลุมพื้นที่อีอีซีทั้งหมด เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. กล่าวว่า “การจัดงาน EEC Cluster Fair 2023 และกิจกรรม EEC MICE Fam Trip ถือเป็นโอกาสที่ดี ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชน นักลงทุน และประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ลืมชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในพื้นที่อีอีซี มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการผลิต มีความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น และมีการดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาในอีอีซี องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงถือได้ว่า อีอีซีเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ประเทศไทยของทุกรัฐบาลในการปรับโครงสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งติดอยู่กับ “กับดักรายได้ปานกลาง” มานานกว่าทศวรรษ

ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผอ.ทีเส็บ

นอกจากนี้ ทีเส็บยังจัดกิจกรรม EEC MICE FAM TRIP : เปิดประสบการณ์ไมซ์ เปิดมิติใหม่ในพื้นที่อีอีซี เพื่อสร้างประสบการณ์ไมซ์โดยเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เช่น EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา การเข้าชมกิจการของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

พร้อมทั้ง สัมผัสประสบการณ์พิเศษจากกิจกรรมไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ หรือ Thailand 7 MICE Magnificent Themes อาทิ ชุมชนหนองปลาไหล ซึมซับวิถีชุมชนที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวนาภาคตะวันออกไว้ได้เป็นอย่างดี เยี่ยมชมหอศิลป์ ปิยะศิลปาคาร พัทยา สถานที่จัดแสดงภาพจิตรกรรมพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึ้น

จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ.

มีทั้งห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร คาเฟ่ โรงเรียนสอนศิลปะ และเวทีจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมดื่มด่ำกับเรื่องเล่าวิถีชาวประมงเรือเล็ก บ้านนาจอมเทียน ณ Chef’s table Exclusive Dinner by TCEB X Pladids (ปลาดิษฐ์) ผ่านจานอาหารและวัฒนธรรมพื้นถิ่นตามฤดูกาล