แห่เพาะปลูกเชิงพาณิชย์!“ต้นกล้าหมาก”ภาคใต้ราคาพุ่ง 12-13 บาทต่อต้น

แห่เพาะปลูกเชิงพาณิชย์!“ต้นกล้าหมาก”ภาคใต้ราคาพุ่ง 12-13 บาทต่อต้นad1

พัทลุง-“ต้นกล้าหมาก” ขายดีพื้นที่ จ.สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง กระบี่ ราคา 12 – 13 บาท / ต้น  ซื้อลูกเพาะ 30,000 ลูก ม.ทักษิณ ร่วมสมาคมหมาก ประกวดชิงรางวัน รมว. รองนายกฯ

 รายงานข่าวจากสมาคมการค้าส่งเสริมการปลูกและส่งออกหมากพลู จ.พัทลุง  เปิดเผยว่า  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิยาเขตพัทลุง  ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการปลูกและส่งออกหมากพลู จ.พัทลุง  ได้จัดประกวด “หมาก พลู คุณภาพการส่งออก”  ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565  เวลา 08.30-16.00 น. ลานเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2565  

โดยประเภทที่ 1 หมากเขียวลักษณะท้ายผลแหลมประเภทที่ 2 หมากสุกลักษณะผลกลม  โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ประเภทที่ 1 หมากเขียว รางวัลชนะเลิศได้ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท อันดับ 3 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท และรางวัลชมเชย  เงินรางวัล จำนวน 1,000 

ประเภทที่ 2 หมากสุก  รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท  รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท 

รางวัลพลู 1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เงินรางวัล  2,000 บาท  ฯลฯ

นายนัน ชูเอียด เจ้าของสวนนันประภาเกษตรผสมผสาน ต. หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ภาวะธุรกิจการเกษตรการปลูกหมาก ค้าหมาก ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มต้นกล้าหมาก ยังคงขายดีมาตลอดโดในกลุ่มตนบางเดือนประมาณ 10,000 ต้น และบางเดือนประมาณ 5,000 ต้น  โดยราคาประมาณ 12-13 บาท / ต้น 

นายนัน กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่มารับซื้อหมาก ตั้งแต่ จ.สงขลา จ.สตูล จ.ตรัง จ.พัทลุง และ จ.กระบี่ บางรายจาก จ.สงขลา สั่งซื้อจำนวน 5,000-6,000 ต้น เกษตรกรตื่นตัวมีความสนใจโดยเฉพาะความเชื่อมั่นเรื่องหมากมาก เพราะจากที่เคยปลูกกันมาตั้งแต่อดีตและก็ขายได้ตลอดมา“ต่อมาเมื่อมีการรณรงค์เรื่องการตลาดได้รับทราบการตลาดการส่งออกที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งต่างประเทศที่ได้เข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปหมากในประเทศกันขึ้น”

นายนัน กล่าวอีกว่า หมากปลูกบริเวณบ้าน หัวไร่ปลายนา สวนทุเรียน สวนผลไม้ สวนปาล์มน้ำมัน ล้อมแนวเขตสวนยางพารา ปลูกแซมได้ทั้งหมดโดยพืชตัวอื่น ไม่ได้รับผลกระทบส่วนการตลาดโดยเฉพาะในส่วนของหมากอ่อน ราคา 15 บาท / กก.อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยหมากราคาที่เคยต่ำสุดประมาณ 7 บาท / กก. และราคาสูงสุดประมาณ 30 บาท / กก.ทางด้านการตลาดหมากจะไม่เคยตัน โดยจะขายได้ตลอดทั้งปี 

นายวิชัย ดำเรือง เจ้าของสวนสะละลุงถัน หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ตนเองปลูกหมากกับสะละร่วมกัน และตอนนี้สำหรับต้นกล้า ราคาขายหน้าสวนประมาณ 10 บาท / ต้น และหากส่งถึงพื้นที่ราคาจะปรับตามระยะเส้นทางขนส่ง โดยตอนนี้มีคำสั่งซื้อหมากถึง 30,000 ลูกเพื่อนำไปปลูก.