"ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กับ อุดมการณ์ แนวคิดและเงินตรา

"ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กับ อุดมการณ์ แนวคิดและเงินตรา
ad1


ad1

ad1

ad1

นายสมขัยฐ์ หทยะตันย์ติ "ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก "เพจ พู่ว่าคนเดินดิน" แห่งสวนป่าตากา  อ.วังเจ้า จ.ตาก ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว แสดงวิสัยทัศน์ใน อุดมการณ์    “ตากนิยม  “ สร้างความนิยมให้แก่ จ.ตาก

ให้แนวคิด วิธีการ นำทรัพย์ในดินสินในน้ำ ที่มีอยู่มากมาย มาเป็นการสร้างเงินตรา  จะยืนอยู่ยาวนาน 
ค่าของเงินลดลงทุกวัน  เงินหนึ่งพันบาทได้วันนี้หมดวันนี้  เพราะข้าวของ สินค้าที่จำเป็น ตลอดจนแก๊ช น้ำมัน ราคาสูงมากๆๆ 

ตากนิยม มาร่วมระดมแนวคิด เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อนำของดีเมืองตาก มาสร้าง รายได้ที่จะคงอยู่ยาวนาน

 

ภาพประกอบล่าง  ขอบคุณชาวกาดนั่งยองที่มอบของขวัญให้  มาเยือนกาดนั่งยองคล้องย่าม...ตากนิยม

"ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก "เพจ พู่ว่าคนเดินดิน" แห่งสวนป่าตากา...ลุงสมชัยฐ์ ตากนิยม