เส้นทางสาย 33 บ้านแม่โกนเกน-มหาวัน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ "ที่นี่แม่สอด"

เส้นทางสาย 33 บ้านแม่โกนเกน-มหาวัน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ "ที่นี่แม่สอด"
ad1


ad1

ad1

ad1

แม่สอด-เส้นทางสาย 33 บ้านแม่โกนเกน-มหาวัน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ "ที่นี่แม่สอด"คาดอนาคตอันใก้ลนั้ เชื่อได้ว่า ถนนเส้นทางสาย 33. แห่งนี้ จะต้องเกิด มีร้านกาแฟที่สวยงดงาม แบบฉบับที่เป็นธรรมชาติ  เกิดรีสอร์ท ที่พักธรรมชาติ แบบฉบับโฮมสเตย์ ติดแม่น้ำเมย

ถนนเส้นทางสาย 33. บ้านแม่โกนเกน มหาวัน เกาะมะนาว ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก  ถนนที่สวยงามแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ริมแม่น้ำเมยชายแดนไทย=เมียนมา ฝั่งตรงข้ามคือสหภาพเมียนมา หมู่บ้านมินลาป่าน หมู่บ้านผารู บ้านผารูน้อย   เส้นทางถนนวาย 33. เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปรากฎภาพที่แสนประทับใจ ทั้งภูเขา ลำน้ำเมย ลำเนาไพร  "ที่นี่แม่สอด"

สำหรับในอนาคตอันใก้ลนั้ เชื่อได้ว่า ถนนเส้นทางสาย 33. แห่งนี้ จะต้องเกิด มีร้านกาแฟที่สวยงดงาม แบบฉบับที่เป็นธรรมชาติ  เกิดรีสอร์ท ที่พักธรรมชาติ แบบฉบับโฮมสเตย์ ติดแม่น้ำเมย จะเห็นทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา วิถีชีวิตของ ประชาชน 2 ฝั่งลำน้ำเมย การท่องเที่ยว=การเกษตรและธรรมชาติ