รัฐยังคุมเข้มสถานบันเทิง“กลุ่มศิลปินมโนราห์”เดือดร้อนหนัก

รัฐยังคุมเข้มสถานบันเทิง“กลุ่มศิลปินมโนราห์”เดือดร้อนหนัก
ad1


ad1

ad1

ad1

พัทลุง-“กลุ่มศิลปินมโนราห์” เดือดร้อนหนัก บุกศาลากลาคำสั่งที่ส่วนราชการไม่อนุญาตให้แสดงมโนราห์จนคณะมโนราห์และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  

หัวหน้าคณะมโนราห์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประมาณ 30 คณะ การนำของนางอ้อม สงแทน หัวหน้าคณะมโนราห์อ้อมจิต และนายนริศร เพชรมณี หัวหน้าคณะมโนราห์โทน ดาวรุ่งท่าแค ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 ที่ผ่านมา

โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นผู้รับการยื่นหนังสือ โดยตัวแทนของหัวหน้าคณะมโนราห์ได้เรียกร้องให้ส่วนราชการได้ยกเลิกคำสั่งการยุติในการจัดกิจกรรมการแสดงมโนราห์ มโนราห์โรงครู และพิธีกรรมของมโนราห์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวให้สามารถเปิดการแสดงได้ หลังจากกลุ่มศิลปินมโนราห์ ต้องหยุดการแสดงมาเกือบ 2 ปีเต็ม 

ทั้งนี้ เนื่องจากตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง และ ศบค. ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งการจัดระเบียบราชการได้กำหนดให้สถานที่ หรือการดำเนินการกิจกรรมไม่สามารถเปิดการแสดงมโนราห์ได้ ทำให้ศิลปินมโนราห์ คณะมโนราห์ไม่สามารถจัดการแสดงมโนราห์ได้ ทั้ง ๆ ที่เจ้าภาพได้ยื่นขอขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ แต่ก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการ จนสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มศิลปิน กลุ่มแสงสีเสียง เวที นักดนตรี 

เพื่อลดปัญหาเรื่องรายได้ในการดำรงชีพ กลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง จึงขอความอนุเคราะห์และให้ผู้เกี่ยวข้องได้ความเข้าใจถึงความเดือดร้อน 

โดยได้เรียกร้องขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อน 1  ขอให้สามารถประกอบพิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งหิ้ง และมโนราห์แก้บน  2  ขอให้สามารถแสดงมโนราห์โรงครูได้ 3 ขอให้สามารถแสดงมโนราห์โรงโบราณได้ และ 4. ขอให้สามารถเปิดการแสดงมโนราห์ทั่วไปได้ โดยเร็วที่สุด  

ทางด้าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ว่าจะสามารถผ่อนคลายมาตรการตามที่กลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง เรียกร้องได้หรือไม่ 

โดยเฉพาะการแสดงที่มีคนร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย เช่น พิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งหิ้ง และมโนราห์แก้บน และแสดงมโนราห์โรงครู ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการนั้น ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด–19 ในช่วงนี้ด้วย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ถึงแม้ว่ายังไม่พบเชื้อดังกล่าวใน จ.พัทลุง 

นายนริศร เพชรมณี หัวหน้าคณะมโนราห์ โทน ดาวรุ่งท่าแค กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีเต็ม กลุ่มศิลปินมโนราห์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากไม่สามารถเปิดการแสดงได้ แม้แต่การแสดงกลุ่มเล็กๆ เช่น พิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งทิ้งบูชา มโนราห์แก้บน และการแสดงมโนราห์โรงครู ทำให้ขาดรายได้และมีหนี้สินเพิ่ม 

อีกทั้งยังไม่ได้รับการเยี่ยวยาจากรัฐบาล จากสถานการณ์โรคโควิด–19  จึงได้มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการเปิดแสดง เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวของคณะมโนราห์ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมโนราห์ต่อไป.