ศธ. มีมติงดจัดงานวันเด็กปี 65 เพื่อเลี่ยงสถานการณ์โควิด-19

งดจัดงานวันเด็กปี 65

ศธ. มีมติงดจัดงานวันเด็กปี 65 เพื่อเลี่ยงสถานการณ์โควิด-19

ad1

ad1


วันที่ 24 พ.ย.2564 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมการจัดงาน สำหรับการจัดงานวันเด็กในปีที่ผ่านมางดจัดกิจกรรมการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังคงมีกิจกรรมจัดส่งโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 
.
โดยวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ตรงกับเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2565 นั้น ที่ประชุมมีมติจะไม่จัดกิจกรรมที่ ศธ. ในลักษณะงานมหกรรม แต่จะจัดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
.
นายธนู กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น 564 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 225 ราย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จาก รมว.ศึกษาธิการนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะพยายามให้เด็กและเยาวชนทั้ง 789 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบนายกรัฐมนตรี ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ศธ. จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ในช่วงเดือน ธ.ค. นี้