กลุ่มแท็กซี่ยื่นหนังสือขอเพื่อไทยซักฟอก "ศักดิ์สยาม-ชัยวุฒิ"

กลุ่มแท็กซี่ยื่นหนังสือขอเพื่อไทยซักฟอก "ศักดิ์สยาม-ชัยวุฒิ"

กลุ่มแท็กซี่ยื่นหนังสือขอเพื่อไทยซักฟอก "ศักดิ์สยาม-ชัยวุฒิ"
ad1


ad1

ad1

ad1

22 มิ.ย. 2565  นายวรพล แกมขุนทด ประธานที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ยื่นหนังสือ ถึง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  เพื่อขอให้อภิปรายการทำหน้าที่ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีทั้งสองคน  จากการออกกฎกระทรวงขัดต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564ซึ่งเป็นการนำรถยนต์ที่จดทะเบียนไม่ตรงประเภทมารับจ้างขนส่งผู้โดยสารโดยผิดกฎหมาย และยังอนุญาตให้กลุ่มรถยนต์รถจักรยานยนต์วิ่งรับจ้างผ่านแอปพิเคชันที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทยและไม่มีการเสียภาษีให้กับประเทศไทย จึงมองว่า พรรคภูมิใจไทยมีส่วนได้ส่วนเสียกับแอปพลิเคชันหรือไม่  

 ด้านนายประเสริฐ ระบุว่า ในนามพรรคเพื่อไทยจะรับเรื่องไว้ และศึกษาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  พร้อมแสดงความเห็นใจกับผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อน