“แลนด์สไลด์” ไม่พลิกโผ! ‘ชัชชาติ’ นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

‘ชัชชาติ’ นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

“แลนด์สไลด์” ไม่พลิกโผ! ‘ชัชชาติ’ นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
ad1


ad1

ad1

ad1


ไม่พลิกโผ! ผลนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ ข้อมูล ณ เวลา 20.45 น. นับคะแนนแล้ว 55% ผลปรากฎว่า ‘ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้สมัครหมายเลข 8 คะแนนนำโด่ง มาเป็นอันดับ 1 กวาดไปมากถึง 360,491 คะแนน (51.86%) ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลโพลของหลายสำนัก ก่อนหน้านี้ที่ออกมาตรงกันว่า ชัชชาติเป็นผู้ที่มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1
.
โดยก่อนปิดหีบเลือกตั้ง เมื่อเวลา 17.00 น. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค. 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 2,500 ตัวอย่าง พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 ร้อยละ 50.72 - ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.36 - ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ปชป.) 

อันดับ 4 ร้อยละ 10.28 - ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (กก.)

อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 - นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)
.
เช่นเดียวกับ สถาบันพระปกเกล้า ที่ทำการสำรวจ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค. 2565 ต่อคำถามที่ว่า “ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึง จะเลือกผู้สมัครคนใด” พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 - หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (40.8%)

อันดับ 2 - หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (9.8%)

อันดับ 3 - หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (8.6%)

อันดับ 4 - หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (8.1%)

อันดับ 5 - หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล (4.3%)
.
ไม่ต่างจาก สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ 5,686 ตัวอย่าง ระหว่าง 15-22 พ.ค. 2565 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 ร้อยละ 45.0 - ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 10.9 - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 3 ร้อยละ 10.8 - นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 4 ร้อยละ 10.0 - นายสกลธี ภัททิยกุล

อันดับ 5 ร้อยละ 6.9 - น.ต.ศิธา ทิวารี