"อนุทิน"ยันวัคซีนเพียงพอต่อการฉีดป้องกันโควิดแพร่ระบาดชายแดนใต้

"อนุทิน"ยันวัคซีนเพียงพอต่อการฉีดป้องกันโควิดแพร่ระบาดชายแดนใต้

ad1

ad1

นราธิวาส-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด–19 ตลอดจนการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการบริการฉีดวัคซีน  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมต้อนรับและร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน 

 นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้นำเสนอสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 494 ราย  เสียชีวิต 4 ราย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 หายป่วยกลับบ้านแล้ว 27,005 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 4,908 ราย เสียชีวิต 351 ราย สำหรับมาตรการในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายใต้ ศบค.จ.นราธิวาส กำหนดเป้าหมายหลักในการควบคุม 1.ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ 2.ใส่ใจผู้ป่วยหนัก 3.พิทักษ์ผู้ป่วบตาย 4.คลายล็อคดาวน์, ตรวจ atk ในการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70 % ของประกรชาวจังหวัดนราธิวาส จะต้องฉีดวัคซีน 663,100 คน จากฐานประชากร 804,492 คน ภายในเดือนตุลาคม 2564 ณ วันนี้ ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 304,326 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายได้สร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน เกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งมีเพียงพอและขอให้จัดการบริหารวัคซีน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำคัญคือ สามารถตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ หากเกิดปัญหาและอุปสรรค เข้าใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกฝ่ายจะเหน็ดเหนื่อยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้รวมพลังการทำงานไปด้วยกัน เพื่อฝ่าวิดฤติโควิด-19 ไปด้วยดีและเชิญชวนชาวจังหวัดนราธิวาสให้มารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมปกป้องคนนราธิวาสให้ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยเร็ว 

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้พบปะนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯในวันนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโรงเรียนนราสิกขาลัย พร้อมรับฟังข้อเสนอความเห็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาซึ่งมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมเดินทางมาติดตามสถานการณ์ ด้วยความห่วงใย โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าฯรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส พล.ต.ต.แวสะแม สาและ ผบ.ตร.ภ.นธ.นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สสจ.นธ. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เภสัชกรอดุลย์ ยูโซ๊ะ รองนพ.สสจ.นธ.พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ

ด้านนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม จำวนวนมาก ซึงมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น พี่น้องชาวมุสลิม ต้องการที่จะละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด แต่ติดเงื่อนไข ว่า ประชาชนที่จะละหมาดนั้น จะต้องฉีดวัคซีนทุกคน และในภาพรวมของจังหวัดจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70 % ปัญหามีวัคซีนไม่เพียงพอ ท่านรองนายกและรมว.สธ.ได้ให้สัญญาว่า จะส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้เป็นพิเศษถ้าไม่เพียงพอให้บอกจะส่งมาเพิ่มเรื่อยๆ แต่ทางพัฒนาการอำเภอ จะต้องรับผิดชอบในการเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน เพราะลำพังหมอและโรงพยาบาลเชิญชวนคนออกมาฉีดน้อย ซึ่งในการนี้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยจะมอบให้นายอำเภอทุกอำเภอเป็นคนช่วยดำเนินการในระดมคนมาฉีดวัคซีน

 โดยเฉพาะนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน มีความตั้งใจและจริงจัง ที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโควิด -19 ได้ขอความร่วมมือจากจนท.ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ปลัดอำเภอ อส. ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. เครือข่ายของพัฒนาชุมชนทีมีอยู่ทุกหมู่บ้าน และเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งสนองแนวพระราชดำริของในหลวง จะช่วยกันอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ ได้กล่าวขอบคุณรองนายกและรมว.สธ.และชื่นชมผลงานของท่านชวรัตน์ ชาญวีรกูล ครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งรมว.สธ. 10 กว่าปีที่ผ่านมา ได้มาตรวจเยี่ยมจังหวัดนราธิวาสอย่างสม่ำเสมอ และได้มอบรถตู้ให้กับทุกโรงพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจุบันนี้ ก็ยังมีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งแสดงถึงความมีน้ำใจที่มีต่อประชาชนชาวนราธิวาส ซึ่งจะจดไว้ตลอดไป