-วปอ.รุ่นที่ 63(ไก่ฟ้า)ผนึกบางจากมอบถุงยังชีพซับน้ำตาเหยื่อน้ำท่วมปทุมธานี

-วปอ.รุ่นที่ 63(ไก่ฟ้า)ผนึกบางจากมอบถุงยังชีพซับน้ำตาเหยื่อน้ำท่วมปทุมธานี

ad1

ad1

ปทุมธานี -วปอ.รุ่นที่ 63(ไก่ฟ้า)  ร่วม บางจาก คอร์ปอเรชั่น นำคณะลง พื้นที่ปทุมธานี  มอบถุงยังชีพ1,000 ชุด ช่วย ปชช.ประสบภัยน้ำท่วม

ที่วัดเกริน ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 63(ไก่ฟ้า) ร่วมกับบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์การ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พล.ต.มนัส จันดี  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า คุณสุชิน รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แทคเอ็ม กรุ๊ป จำกัด คุณเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

คุณปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คุณสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย)จำกัด คุณจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทคโนโลเซล (เฟรย์) จำกัด ลงพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่จำเป็น 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การเดินทางของคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 63(ไก่ฟ้า) เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบของบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  เนื่องจากชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกอำเภอสามโคกและชุมชนวัดเกรินอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นชุมชนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แม้สถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วในหลายจุด แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยังคงต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเข้าออกจากบ้านเรือนเพื่อเดินทางไปทำงาน และด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้ในเร็ววัน

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณคณะเพื่อนๆวปอ.รุ่นที่ 63(ไก่ฟ้า) บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานียังคงติดตามสถานการณ์สาธารณภัยน้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ