โควิดวันนี้ ติดเชื้อ 9,866 ราย ดับเพิ่ม 102 ราย

โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ ติดเชื้อ 9,866 ราย  ดับเพิ่ม 102 ราย

ad1

ad1

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19   วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 รวม 9,866 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ  8,797 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,008 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 16 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,638,234 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 10,115 ราย   หายป่วยสะสม 1,514,344 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)   ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,022 ราย
เสียชีวิต 102 ราย