หมอชลน่านเผย เพื่อไทยเดินเกมตามกลไกสภา คว่ำสูตรหาร 500 ทำองค์ประชุมไม่ครบ เพื่อกลับไปใช้ร่างแรก

เพื่อไทยเดินเกมตามกลไกสภา คว่ำสูตรหาร 500

หมอชลน่านเผย เพื่อไทยเดินเกมตามกลไกสภา คว่ำสูตรหาร 500 ทำองค์ประชุมไม่ครบ เพื่อกลับไปใช้ร่างแรก
ad1


ad1

ad1

ad1

4 ส.ค. 2565  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ย้ำถึงเจตนารมของพรรคเพื่อไทยต่อประเด็นไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 23 ของร่างพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ที่เปลี่ยนสูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อจากหาร 100 เป็นหาร 500  จึงเลือกแนวทางที่จะปล่อยให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้  โดยจะไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมตอนลงมาติวาระ 2 เพื่อให้องค์ประชุมไม่ครบ ไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายที่พรรคไม่เห็นด้วย  และไม่เสร็จภายในกรอบเวลา 180 วัน ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญ แล้วให้นำร่างที่เสนอตั้งแต่ร่างแรกคือร่างของคณะรัฐมนตรีมาปรับแก้อีกเพียงเล็กน้อยและประกาศใช้

ซึ่งตามร่างของคณะรัฐมนตรีนั้น  เป็นการคำนวณ ส.ส. โดยการหารด้วย 100 ซึ่งพรรคได้เห็นด้วย อีกทั้งแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน  เพราะหากปล่อยให้พิจารณาจนถึงวาระที่ 3 แล้วไม่ผ่าน ก็อาจจะเป็นข้ออ้างให้กลับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือหากใช้กลไกให้องค์กรอิสระตีความก็ไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาอย่างไร

ซึ่งตามร่างของคณะรัฐมนตรีนั้น  เป็นการคำนวณ ส.ส. โดยการหารด้วย 100 ซึ่งพรรคเห็นด้วย และแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว   เป็นกลไก อย่างหนึ่งในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน และที่เลือกกลไกนี้ เพราะหากปล่อยให้พิจารณาจนถึงวาระที่ 3 แล้วไม่ผ่าน อาจจะเป็นข้ออ้างให้กลับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือหากใช้กลไกรอให้องค์กรอิสระยืนยันหรือตีความ ก็ไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาอย่างไร  การไม่เป็นองค์ประชุมถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการทำหน้าที่ ขอให้ดูผลที่เกิดขึ้น  นพ.ชลน่านกล่าว

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่า หากรัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่ 15 ส.ค.65 รัฐธรรมนูญกำหนดให้กลับใช้ร่างที่เสนอมาในชั้นวาระรับหลักการตามรัฐธรรมมนูญ มาตรา 132(1) กำหนดไว้ ทั้งนี้ในชั้นรับหลักการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 รัฐสภาลงมติรับหลักการรวม 4 ฉบับ ได้แก่ ของคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง, พรรคเพื่อไทย, พรรคพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาล และ พรรคก้าวไกล แม้ในเนื้อหาของมาตราดังกล่าวจะไม่กำหนดว่าให้ใช้ร่างที่เสนอโดย ครม.แต่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 101 กำหนดรายละเอียดว่ากรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จตามกรอบเวลา 180 วัน ตามที่รัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระ 2