ชลบุรีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ชลบุรีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ad1

จังหวัดชลบุรีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยผู้ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 2 ของสยามในสมัยราชวงศ์จักรีและทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 46 ตามประวัติศาสตร์ไทย ปกครองระหว่าง พ.ศ. 2352 ถึง พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยของพระองค์สงบสุข ปราศจากความขัดแย้ง ทั้งยังเป็น "ยุคทองของวรรณคดี" เนื่องจากพระองค์ทรงอุปถัมภ์กวีหลายคนในราชสำนัก และพระองค์ยังทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรม ด้านต่างๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรีนับว่าในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมไทยรุ่งเรืองที่สุด โดยเฉพาะด้านละคร นอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอีกครั้ง หลังจากได้ลดความสัมพันธ์ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวโปรตุเกส เข้ามาตั้งสถานทูตได้เป็นชาติแรก

และด้วยพระปรีชาสามารถดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประกาศให้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น วันศิลปินแห่งชาติ เนื่องจาก ตรงกับวันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน