สนธิญา จี้ ปทส.ดำเนินคดี "อีส วอเตอร์"หลัง DSI ชี้มูลความผิด

สนธิญา จี้ ปทส.ดำเนินคดี "อีส วอเตอร์"หลัง DSI ชี้มูลความผิด

ad1

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.67 ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) ถนนพหลโยธิน บางเขน กทม. นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ ถึง พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. โดยมี ร.ต.อ.ธีระภัทร์ ธรรมมีชูพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส.เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อขอให้ บก.ปทส.ทำการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการกระทำความผิดตาม ป.ที่ดินมาตรา 9 ประกอบมาตรา 108 ทวิ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรีวรรคหนึ่ง ของ คณะกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) East Water

นายสนธิญา เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้ยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ตรวจสอบการดำเนินการจัดสร้างสระเก็บน้ำดิบ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรณีมีการบุกรุกถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเดินรถสัญจรเข้าออกและมีการขุดปรับปรุงพื้นที่เป็นบ่อเก็บน้ำที่ไม่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านกว่า 100 ครอบครัวไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 

ล่าสุดเมื่ิอวันที่ 10 ม.ค.67 ดีเอสไอ.โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการสืบสวนกรณีนี้ว่า จากการสืบสวนประกอบกับผลการอ่านแปลภาพดาวเทียมของผู้เชี่ยวชาญพบว่า การดำเนินงานของบริษัท East Waterในช่วงปี 2555 ถึง 2558 )ก่อนการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐปี 2566) ที่มีการซื้อที่ดินจากชาวบ้านในพื้นพื้นที่และดำเนินการขุดดินในบ่อดินเดิมและในพื้นที่ใหม่เป็นเหตุให้ทางสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ถูกทำลายและทำให้เสื่อมสภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นการบุกรุก ที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันประเภททางสาธารณะประโยชน์รวมจำนวนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ประกอบมาตรามาตรา 108 ทวิและพระราชบัญญัติป๊ามาให้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรามาตรา 72 ตรีวรรคหนึ่ง

 

เมื่อ ดีเอสไอ ชี้มูลความผิดของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพย์พยากรณ์น้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) East Water มาแล้ว วันนี้ตนจึงนำข้อมูลมาแจ้งความให้ บก.ปทส.ดำเนินคดีต่อบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทที่มีส่วนรู้เห็นในการดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในช่วงการบริหารและดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในปีที่เกิดการกระทำผิดกฎหมาย 2555 ถึง 2558 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ขอให้สั่งการให้ยุติการดำเนินการไปก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้วย

เบืัองต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป