ม.หัวเฉียวฯ เปิด3กิจกรรมยิ่งใหญ่รับตรุษจีน

ม.หัวเฉียวฯ เปิด3กิจกรรมยิ่งใหญ่รับตรุษจีน

ad1

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัด3กิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ 1.งานเปิดบ้าน วันแพทย์แผนจีน และงานตรุษจีน เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรให้กับนักเรียน  คุณครู  ผู้ปกครอง  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความมงคล  2.แหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านบูธกิจกรรมของ 12 คณะวิชา 1 วิทยาลัยของเรา

และ 3.พิธีไหว้ตรุษจีน (ไหว้ฟ้าดิน) พิธียกส้มอวยพรปีใหม่ พิธีเจิมเบิกเนตรสิงโตจิมเบิกเนตรสิงโต โดย อ.เย้ ชางจี๋ อาจารย์จากชมรมกีฬาสิงโต-มังกร ฮั่วกวง (วูซู) สมุทรปราการ พร้อมรับฮู้มงคลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และชมการแสดงเชิดสิงโต ณ หน้าอาคารบรรณสาร และอาคารเรียน มฉก. บางพลี  สมุทรปราการ

3กิจกรรมได้ รวมกันวันเดียว เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรให้กับนักเรียน  คุณครู  ผู้ปกครอง  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความมงคล และตอกย้ำความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน  “เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร2024 HCU Open House: Celebrating Chinese New Year 2024-Year of the Dragon”

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของจีน ในกิจกรรมดังกล่าว รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์อธิการบดี อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี อ.ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน รองอธิการบดี และ อาจารย์ฟาง เวินกั๋ว ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีไหว้ฟ้าดิน มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจะให้ทุกคนได้รับรู้และสัมผัสถึง

ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็น “แหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ผ่านบูธกิจกรรมจัดเต็มของ 12 คณะวิชา 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยจีนศึกษา

รวมถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรับความมงคลร่วมกัน ได้แก่ พิธีไหว้ตรุษจีน (ไหว้ฟ้าดิน) พิธียกส้มอวยพรปีใหม่ พิธีเจิมเบิกเนตรสิงโต พร้อมรับฮู้มงคลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและชมการแสดงเชิดสิงโต ตีกลองมงคล เชิดมังกร จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฝึกซ้อมโดยวิทยาลัยจีนศึกษาและชมรมกีฬาสิงโต-มังกร ฮั่วกวง (วูซู) สมุทรปราการ รวมทั้งสนุกกับกิจกรรม Workshop และชมการแสดงของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางและรับของรางวัลมากมาย 

นอกจากนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะให้ได้ทราบถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยกรอบทิศทางเป้าหมาย Transform มหาวิทยาลัย (HCU Transform) ที่มุ่งสู่ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล 3 วัย คือ วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนดิจิทัลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ มีการบริหารจัดการที่ดี พึ่งตนเองได้  และ มหาวิทยาลัยสีเขียวและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

โดย... สุทธิวิทย์ ชยุตม์วรกานต์  สมุทรปราการ