นครสป.ร่วมกับทสม.สป.จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

นครสป.ร่วมกับทสม.สป.จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ad1

เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่วัดในเขตเทศบาลนคร ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ที่วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการโดยนางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด 

โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการและจุดบริการห้องน้ำสาธารณะ รวมทั้ง ล้างทำความสะอาด คราบฝุ่นละอองตามพื้นผิวถนน บริเวณโดยรอบวัดพิชัยสงคราม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ อสม. อำเภอเมือง และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมกันจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตั้งเป้าทำความสะอาด วัดในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดชัยมงคล วัดในสองวิหาร วัดพิชัยสงคราม วัดกลางวรวิหาร และวัดมหาวงศ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ

นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวว่าวันนี้ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โดยได้เชิญชวนให้พนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ อสม.และโรงเรียน และประชาชนทั่วไปมาร่วมกันทำความสะอาดโดยมีเป้าหมายทั้งหมด5วัดในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ทำความสะอาดด้วย ได้บุญด้วย

ด้านนางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากชุมชน และเด็กๆจากโรงเรียนเทศบาล3 รวมทั้งอสม.และทสม. มาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์มาช่วยกันทำความสะอาด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเราจะมีทั้งหมด4วันและเราจะไปทำความสะอาดถึง5วัด

ซึ่งกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งเห็นคุณพ่อ คือนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม มาทำความสะอาดวัด รวมถึงห้องน้ำ รวมทั้งบริเวณโดยรอบวัดในทุกๆปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครสมุทรปราการได้จัดทำโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง