ม็อบปิดถนนตาก-แม่สอดกดดันกรมปศุสัตว์ปลดล็อกนำเข้าสัตว์จากเมียนมา

ม็อบปิดถนนตาก-แม่สอดกดดันกรมปศุสัตว์ปลดล็อกนำเข้าสัตว์จากเมียนมา

ad1

แม่สอด- ผู้ประกอบการนำเข้า โค-กระบือ เคลื่อนขบวน ปิดถนน ตาก-แม่สอด หากกรมปศุสัตว์  ไม่ยอมให้นำเข้า พร้อมชุมนุม ยาวต่อเนื่อง หลังได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน  จากประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ จากประเทศเมียนมา 

เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2566 กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์ จังหวัดตาก และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึง จ.สุโขทัย ( สัตว์นำเข้า โค กระบือ แพะ แกะ ) จากสาธารณรัฐเมียนมา เข้าไทย ประกอบด้วย กลุ่มพ่อค้าโค กระบือ แพะ แกะ - กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้าปศุสัตว์ - กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการอัดฟางก้อน ได้เคลื่อนขบวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เดินทางไปยังบริเวณหน้าที่ทำการด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ถนนสาย ตาก-แม่สอด บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

และได้ประกาศจะปิดถนน หากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ไม่ยกเลิกประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ จากประเทศเมียนมา ที่ได้มีประกาศ ขยายระยะเวลา การนำเข้า โค กระบือ แพะ แกะ จากสาธารณรัฐเมียนมา เป็นฉบับที่ 4   ออกไปอีกเป็นเวลา  3 เดือน ( 90 วัน)  โดยกลุ่มกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์ จังหวัดตาก และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึง จ.สุโขทัย ( สัตว์นำเข้า โค กระบือ แพะ แกะ ) จากสาธารณรัฐเมียนมา  ต้องการให้ยกเลิกประกาศ เพื่อให้มีการนำเข้า  โค กระบือ แพะ แกะ  จากสาธารณรัฐเมียนมา เพราะประกาศดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการอย่างมาก  และหากไม่มีการยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว จะมีการปิดถนนเส้นทาง สายตาก-แม่สอด ทันที ในวันนี้

ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการ ได้เปิดปราศรัยโจมตี กรมปศุสัตว์ และให้อธิบดี เสนอออกปรปะกาศยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 4   พร้อมระบายถึงผลกระทบและความเดือดร้อน ที่ได้รับ หลัง กรมปศุสัตว์ประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ จากประเทศเมียนมา หากการเจรจาไม่เป็นผลผู้ประกอบการฯ จะมีกาปิดถนน เส้นทางสายตาก=แม่สอด  โดยได้นำรถบรรทุกใหญ่-รถติดเครื่องขยายเสียง และป้ายเขียนด้วยข้อความต่างๆ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

กลุ่มผู้ประกอบการ ดังกล่าวระบุว่า ตามที่กรมปศุศัตว์มีการแจ้งการชะลอนำเข้าโค กระบือ แพะ แกะ จากสาธารณรัฐเมียนมา เป็นฉบับที่ 4 ซึ่งผู้ประกอบการทราบเรื่องการประกาศชะลอโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ทำให้ผู้ประกอบการหมดหวังและ หมดกำลังใจ ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ จากประเทศเมียนมา ก่อนหน้านี้ทั้งหมด 3 ฉบับมาแล้ว แต่ละฉบับที่ประกาศมีระยะเวลา 90 การประกาศเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 28 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลาที่ปิดตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 270 วัน

หรือเป็นระยะเวลา 9 เดือน มาแล้ว ได้สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการค้าและความเดือดร้อน ให้ผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการ ได้ รวมตัวกัน ชุมนุม ประท้วง และปิดถนนดังกล่าว ซึ่งประกาศของกรมปศุสัตว์ ในการชะลอการนำเข้า สัตว์จากประเทศเมียนมา ต่ออีก 3 เดือน หรือ 90 วัน ทำให้ผู้ประกอบการ ไม่พอใจกับการประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ ในครั้งนี้ จึงต้องการชุมนุมเพื่อให้กรมปศุสัตว์ ได้ทบทวนการสั่งชะลอ  ยกเลิก ปประกาศ ฉบับที่ 4.  ทันที