พรรครวมแผ่นดิน ชู“มาดามหยก”น.ส.กชพร เวโรจน์ แม่ทัพหญิง นำสู้ศึก ชิง สส.ภาคเหนือ

พรรครวมแผ่นดิน  ชู“มาดามหยก”น.ส.กชพร  เวโรจน์  แม่ทัพหญิง นำสู้ศึก ชิง สส.ภาคเหนือ

ad1

พรรครวมแผ่นดิน ชู “มาดาม หยก” เป็น แม่ทัพหญิง นำสู้ศึก ชิง สส.ภาคเหนือ  สร้างความปรองดอง พร้อม ฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา นโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว-กีฬา เพิ่มรายได้เข้าประเทศ พัฒนาการเกษตรSmart Farmer ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่

น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือ "มาดามหยก" หัวหน้าสาขาพรรค"รวมแผ่นดิน" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ปรึกษาพรรค โดย"มาดามหยก" สตรีผู้มีบทบาทสำคัญของพรรครวมแผ่นดิน โดยการประสานงานดูแล ผู้เข้าร่วมประชุม  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของพรรครวมแผ่นดิน ที่ห้องราชพฤกษ์ 1. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่  ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ มาดามหยก ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้  หารือแนวทางส่งเสริมฟื้นฟูการท่องเที่ยว กับผู้นำระดับท้องถิ่น และประชาชน ชาวเชียงใหม่และคนภาคเหนือ ที่มาร่วมงาน  ตามแนวทางเพื่อพัฒนาเสริมสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ

น.ส.กชพร เวโรจน์ "มาดาม หยก"  กล่าวว่า ภาคเหนือของประเทศไทย  มี ภูมิประเทศที่ดี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีทรัพยกรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันงดงาม ผู้คนมีน้ำใจ มีการเกษตรที่สมบูรณ์ในทุกพื้นที่ 

พรรครวมแผ่นดิน นอกจาก มี นโยบาย”ปรองดอง” และนโยบายหลักอื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ยังมีนโยบาย สนับสนุนผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน พัฒนาฟื้นฟูการเกษตรแบบSmart Farmer มุ่งนำวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ของเกษตรกรทุกรุ่นเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมระบบโลจิสติคส์ การขนส่งที่รวดเร็วทันสมัยลดรายจ่ายภาคเอกชน

แก้ไขปัญหาราคาสินค้า และการกระจายสินค้าเกษตร  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่อย่างยั่งยืนใช้ได้จริง ทำให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

“หากทุกคนตระหนักถึง ข้อที่ว่าประเทศไทย แผ่นดินไทยเป็นของพวกเราทุกคน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ หันหน้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาปากท้อง พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกัน ไม่นาน ประเทศไทย คนไทยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขดังเดิม”  มาดาม หยก กล่าว