นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ นำชาวบ้านจัดงานบุญมหาสังฆทานใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ นำชาวบ้านจัดงานบุญมหาสังฆทานใหญ่ad1

ศรีสะเกษ-นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ นำชาวบ้านจัดงานบุญมหาสังฆทานใหญ่ ถวายแด่อดีต 4 เจ้าอาวาส ชาวบ้านโฮมบุญแน่นศาลการเปรียญภายใต้สายฝนฉ่ำ

ประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่

เมื่อวันที่24 กันยายน พ.ศ2565 เวลา 10 .30 ที่วัดบ้านผือ ต.ผือใหญ่ อโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบบผือใหญ่ คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลผือใหญ่ พุทธศาสนิกชน ร่วมจัดงานบุญมหาสังฆทานขึ้น ภายในศาลาวัด ท่ามกลางฝนโปรยอันชุ่มฉ่ำ

มหาบุญสังฆทานครั้งนี้มี นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พระครูประสิทธิ์คุณวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมบุญประมาณ 500 คน การโฮมบุญมหาสังฆทานที่ยิ่งใหญ่วันนี้ เพื่อถวายสังฆทานแด่ พระครูโสภณ สังวรคุณพระครูสุวรรณ พิทักษ์พระครูมงคล ญานโสภิตและพระครูโกศลปิยะกิจ

อตีดเจ้าอาวาสวัดบ้านผือแห่งนี้ รวบรวมการทำบุญของวันนี้จำนวน 82,168 แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน เงินจำนวนนี้จะเก็บไว้เป็นกองทุนเก็บรักษาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลยามพระสงฆ์อาพาธต่อไป

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

พระครูประสิทธิ์คุณวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ