เทศบาลตำบลผือใหญ่ จัดงานบุญบั้งไฟ อะร้าอร่าม ยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีของชาวอีสาน (มีคลิป)

เทศบาลตำบลผือใหญ่ จัดงานบุญบั้งไฟ อะร้าอร่าม ยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีของชาวอีสาน (มีคลิป)
ad1






ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลผือใหญ่ จัดงานบุญบั้งไฟ อะร้าอร่าม ยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีของชาวอีสาน เพื่อขอฝนจากพญาแถน ให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยจัดขึ้นที่ บริเวณวัดบ้านผือ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่

ทั้งนี้ พิธีได้เริ่มจากขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆทุกหมู่บ้านในตำบลผือใหญ่จำนวน 5 ขบวน ที่มีการร่ายรำตามประเพณีของชาวอีสาน มีการร้องทำนองอีสานเพื่อขอฝนจากพญาแถน ให้บันดาลฝนตกลงมาให้ชาวไร่ชาวนาได้ไถหวานทำนาปี หลังวันพืชมงคลผ่านพ้นไปแล้ว แห่ผ่านถนนในหมู่บ้าน มารวมตัวกันที่ลานวัดแล้ว มีการรำแต่ละขบวนอีกครั้วหนึ่งเพื่อประกวดขบวนรำสวยงาม

ในการจัดงานบุญบั้งไฟครั้งนี้ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ร่วมกับ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

โดยมี นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ กล่าวรายงาน ว่า โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งนี้ก ขอรายงานความเป็นมา ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานบ้านผือหมู่ 1 บ้านผือใหญ่หมู่ 12 หมู่บ้านทุกหมู่บ้านและเทศบาล ตำบลผือใหญ่ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2556 ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นที่ได้มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ของชุมชน และภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยมีวัตถุ ประสงค์


เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่รุ่น ลูกรุ่นหลานต่อไป เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลร่วมกันดำเนินงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลผือใหญ่มีความสมัครสมานสามัคคีมีความ สมานฉัน อันนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

ในวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันจุดบั้งไฟ เพื่อประชันขันแข่งว่า หมธ่บ้านใดมีความสามารถทำบั้งไฟได้ขึ้นสูง อันที่จะส่งสัญญาณไปให้พญาแถนนับรู้ ประทานฝนลงมาให้มีน้ำทำนาปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดงานประเพณียุญบั้งไฟ ได้ว่างเว้นมานานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไววัสโควิด 19 การจัดครั้งนี้ของเทศบาลตำบลผือใหญ่  จัดได้ยิ่งใหญ่ จึงได้รับความประสานร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้งานดำเนินไปด้วยความสนุกสนานเรียบร้อยดียิ่ง

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน