พาณิชย์ตากยกสิน16จว.เหนือจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เมืองกรุง

พาณิชย์ตากยกสิน16จว.เหนือจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เมืองกรุง
ad1


ad1

ad1

ad1

ตาก-สำนักงานพาณิชย์ตาก แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ“Northern Gems and Jewelry Festival 2022” วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565  นี้

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัด กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ“Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565  ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตากและอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งภายประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือ กว่า 40 คูหา พร้อมทั้งชมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ด้วยเครื่องประดับและอัญมณี จากนางแบบมืออาชีพ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวัน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จึงขอเรียนเชิญ ประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ“Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565  ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร