การประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนภารกิจลูกเสือ ระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนภารกิจลูกเสือ

การประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนภารกิจลูกเสือ ระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลad1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานที่ปรึกษา สโมสรลูกเสือราชวิถี ที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือไทย ประธานที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายรวมถึงให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีนายสิริพงศ์ ลวสุต นายกสโมสรลูกเสือราชาธิวาส ประธานภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นประธานร่วม และ นายอัฑฒ์ มาฆลักษณ์ ( สุทัศน์ ) นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี รองประธานภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผู้ร่วมจัดงานการประชุมในหัวข้อ "การประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนภารกิจลูกเสือ ระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการประชุมครั้งนี้ได้มี สมาคมสโมสรลูกเสือในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมประชุม 20 กว่าสมาคมสโมสร