ปธน. เหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม ลาออกจากตำแหน่ง

เหวียน ซวน ฟุก

ปธน. เหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม ลาออกจากตำแหน่ง

ad1

18 ม.ค. 2566 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เผยเมื่อวันอังคาร เห็นชอบให้นายเหวียน ซวน ฟุก ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนาม และลาออกจากการเป็นสมาชิกโปลิตบูโร โดยการลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งคาดการณ์ว่า จะประชุมกันในสัปดาห์นี้   

ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งของนายเหวียน ซวน ฟุกมีขึ้น ท่ามกลางการปราบปรามการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายเหวียนถูกตำหนิ เกี่ยวกับการฝ่าฝืนและการทำความผิดของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของนายเหวียน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี