นาทีชีวิต ! กู้ภัยนำเรือท้องแบนเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำมูลล้นตลิ่งท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร

นาทีชีวิต ! กู้ภัยนำเรือท้องแบนเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำมูลล้นตลิ่งท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร

นาทีชีวิต ! กู้ภัยนำเรือท้องแบนเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำมูลล้นตลิ่งท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร

นาทีชีวิต ! กู้ภัยนำเรือท้องแบนเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำมูลล้นตลิ่งท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร

ปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร และลำน้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ ได้เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่บ้านขาม หมู่ 4ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถูกน้ำมูลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลัง ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดพิมาย ต้องเร่งนำเรือท้องแบนเข้าช่วยชีวิตผู้ป่วยติดเตียง หนีน้ำท่วม นำออกไปอยู่บนที่สูง

 ซึ่งการอพยพผู้ป่วยติดเตียงขึ้นเรือท้องแบนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะระดับน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่อำเภอพิมาย ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอำเภอพิมาย เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด ก่อนไหลไปสมทบลงลำน้ำมูล