“กลุ่มคนพันธุ์ตาก” เปิดตัว “รองเอ็ด” อดีต ผช.รมต. ลงชิงนายก.อบจ.ตาก

“กลุ่มคนพันธุ์ตาก” เปิดตัว “รองเอ็ด” อดีต ผช.รมต. ลงชิงนายก.อบจ.ตาก

ad1

พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร "รองเอ็ด"   อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -Ministry of Digital Economy and Society.- -MDES  เปิดตัวลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก  ในนามกลุ่ม “คนพันธุ์ตาก” โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น และแกนนำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังนโยบายจำนวนมาก

พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร "รองเอ็ด"  ได้ ชูนโยบายในรูปแบบใหม่ และประกาศเปลี่ยนแปลงจังหวัดตาก ไปในทิศทางใหม่ รูปแบบใหม่ ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุน และมั่นใจนโยบายใหม่ๆ ในทิศทางใหม่ๆ ของ  “กลุ่มคนพันธุ์ตาก”

รายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร "รองเอ็ด"   มีบิดา  เป็น ชาวอำเภอเมืองตาก  และมารดา เป็นชาวอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

รองเอ็ด จบการศึกษา ระดับมัธยมโรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 29.

นักเรียนนายเรือ เทียบรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 45