ชาวคอนสวรรค์เฮ! “ธรรมนัส”ยกทัพ กษ.ฟังปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สั่งขุดลอกลำน้ำก่ำด่วน

ชาวคอนสวรรค์เฮ! “ธรรมนัส”ยกทัพ กษ.ฟังปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สั่งขุดลอกลำน้ำก่ำด่วน

ad1

รอ.ธรรมนัส พรมเผ่า รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ และคณะอธิบดีฯ ระดับผู้บริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ แก้ไข สะสางปัญหาค้างเก่า ส่งเสริมฯ เร่งรัดโครงการต่างๆ ในการแก้น้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งมีกำหนดในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

ล่าสุด 9 มิ.ย.2567 ณ โรงเรียนคอนสวรค์วิทยา รอ.ธรรมนัส พรมเผ่า รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ และคณะอธิบดีฯ ระดับผู้บริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีกำหนดใน2อำเภอ คือ อ.คอนสวรค์ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคองสวรรค์วิทยา เพื่อพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมีนส.อรอาภา โล่ห์วีระ รอง ผวจ.ชัยภูมินายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ นายอัครเเสนคีรี โล่ห์วีระ สส.เขต7 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นอภ.คอนสวรค์ สมาชิกฯอบจ. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการฝ่ายปกครอง และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

ขณะที่นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ฯได้กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่ชาวบ้านได้รับและขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาลำน้ำก่ำในเขตอำเภอคอนสวรรค์ และเขตตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ กว่า60 กิโลเมตร ด้วยลำห้วยกล่ำเป็นลำน้ำสำคัญของพี่น้องอำเภอคอนสวรรค์ ซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนการอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตร และเป็นแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย โดยในปี ๒๕๖๗ นี้ ทราบว่าท่านรัฐมนตรีธรรมนัส ได้จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นทิ่อำเภอคอนสวรรค์เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกลำน้ำกล่ำ ให้มีขนาดพื้นที่รองรับน้ำได้มากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำช่องสามหมอที่รอการสนับสนุนงบประมาณ

ซึ่งจะกั้นลำห้วยช่องสามหมอเพื่อผันน้ำขึ้นไปยังตำบลหลุบคาเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ นี้ ครม.ได้อนุมัติโครงการขุดลอกลำปะทาวพื้นที่คิวดินประมาณ ๖๐๐ ล้านคิว ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะเป็นประยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนทั้งจังหวัดชัยภูมิอย่างยั่งยืน

ด้านรอ.ธรรมนัส ฯ ได้รับทราบปัญหาและได้สั่งการให้อธิบดีฯ กรมชลประทาน และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 ให้รับผิดชอบ นำเครื่องจักรยนต์มาขุดลอกทั้งให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้น สะพานและประตูระบายน้ำ ที่ชำรุดอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะมอบโฉนดเพื่อการเกษตร - มอบกรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ - มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและสารชีวภัณฑ์ - มอบใบรับรอง GAP - มอบโครงการแหล่งน้ำในไร้นานอกเขตชลประทาน -รับเอกสารยื่นข้อเสนอจากหน่วยงาน/เกษตรกร/ประชาชน

ก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดที่5 ณ อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ในเขตตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิต่อไป

โดย...มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคชัยภูมิ