'กิฟฟารีน' คืนกำไรสู่สังคมมอบเงินกว่า 3 แสน ร่วมสนับสนุน 11 องค์กรการกุศล

'กิฟฟารีน' คืนกำไรสู่สังคมมอบเงินกว่า 3 แสน ร่วมสนับสนุน 11 องค์กรการกุศล

ad1

แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงินกว่า 330,000 บาท ในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุน 11 องค์กรการกุศล โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิขาเทียมฯ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ  มูลนิธิบ้านบางแค มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ และสวนปัญอิสรภาพราชบุรี ร่วมรับมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ :

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โทร 02-2245764
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) โทร 02-226-5666
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ โทร  02-7166070        
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  0-2354-8365-68 , 0-2354 8370-71
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (มูลนิธิบ้านบางแค) โทร 0-24131141
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โทร 02-354-8321
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โทร 02-539-2916, 02-539-9958
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โทร.02-375-6497, 02-375-2455
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ   โทร 02-5844896  
โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ โทร 0-2218-9751
สวนปัญอิสรภาพราชบุรี โทร 099-624-1433