“ไทยเบฟ“ จัดยิ่งใหญ่อลังการ “Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9

“ไทยเบฟ“ จัดยิ่งใหญ่อลังการ “Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9ad1

“Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9 ชวนลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก”ชูแนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเน้นหลัก ESG บริหารจัดงานอย่างยั่งยืนทุกมิติ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาล “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”สืบสานและต่อยอดกิจกรรมดีงามตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ”ตอกย้ำการเป็นเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง และ “Lumphun River Festival” ครั้งที่ 5 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

โดยปีนี้ยังคงเน้นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดการของชุมชน ด้วยกลยุทธ์ บ.ว.ร.ยกกำลังสอง อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ได้แก่ บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ เชื่อมโยงและต่อยอดเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม กับประเพณีลอยกระทงและมงคลอันดีงามของไทย เพื่อตอกย้ำการเป็นเทศกาลของมงคลดีงาม พร้อมการดูแลรักษ์โลก กับการขอขมาแม่น้ำคงคา ด้วยการรณรงค์ไม่เพิ่มขยะในแม่น้ำ ลำคลองผ่านกิจกรรมลอยกระทงและการลอยประทีปใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก”

นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย เปิดเผยว่า  “ปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” ชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 รวม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่น ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมมงคลตามวิถีไทยตอกย้ำ ต่อยอด สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า มรดกของชาติด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบร่วมสมัยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.8 ล้านบาท และในปีนี้ ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมไทย Soft Powerที่จะช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน พร้อมเป็นเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถตลอดช่วงเทศกาล

Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 จัดบนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร /วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร / วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร /วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร / ท่ามหาราช / ท่ายอดพิมาน / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ / สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และล้ง1919 นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน Lamphun River Festival ณ พื้นที่ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566และยังคงจัดเต็มกิจกรรมทำบุญไหว้พระ รับมงคล เชิญชวนร่วมลอยกระทง ร้านค้าชุมชน และยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจะมีเส้นทางนำเที่ยว กับภารกิจ Walk&amp:Bike เพลิดเพลิดกับการถ่ายรูปเช็คอินทุกท่าน้ำลุ้นรับของรางวัล และกิจกรรม RPST x River Festival 2023 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับเครือข่ายรักการถ่ายภาพ ด้วยกิจกรรม Photo Walk ร่วมเดินถ่ายภาพประเพณีอันดีงาม ความสนุกสนานรื่นเริงจากมหรสพการแสดงต่างๆในงานประพณีลอยกระทง พร้อมกันนี้ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมการรณรงค์การลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” กับการลอยกระทงในระบบปิดเพื่อลดจำนวนกระทงในคลอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถิติการรณรงค์การลดจำนวนขยะกระทงที่จัดเก็บโดยกทม. ผ่านการเก็บแต้ม SX Point ใน SX Application และกิจกรรมทำความสะอาดคลอง “Clean Klong” ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

โดยได้รับความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร โครงการ “เก็บกลับ-รีไซเคิล” และพันธมิตรทุกภาคส่วนส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน อีกทั้งต่อยอดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม” “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำรวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุขสนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิพิธีขอขมาพระแม่คงคา/ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ลอยกระทง ประทีปเทียนหอม ใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” /สวดมนต์เจริญสมาธิ / ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อปชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมชื่นชมไฮไลท์การแสดงแต่ละท่าน้ำ เช่น การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย การแสดงโขนกลางแปลง การแสดงลิเกศิลปะไทย เป็นต้น โดยมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรีใน 10 ท่าน้ำ วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา16.00 – 24.00 น.

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากชุมชน 5 วัด รวม 57 คน และความพิเศษในปีนี้เน้นการอบรมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืนอีกด้วยร่วมสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”กับเทศกาล “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 9 และ Lumphun River Festivalครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” พร้อมเชิญชวนลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand