กำนันตบเท้าแสดงความยินดีกับ “พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล”ผบก.ตาก คนใหม่

กำนันตบเท้าแสดงความยินดีกับ “พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล”ผบก.ตาก  คนใหม่

ad1

เมื่อวันที่ 14 พฤสจิกายน 2566 นายวันช้ย  เฉยชู  กำนันตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นำกำนัน และอดีตกำนัน ของตำบลต่างๆใน อ.เมืองตาก  เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ  พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  เอมกมล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ผบก.ภ.จว.ตาก) คนใหม่ เนื่องในโอกาส.มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองทิพยจันทร์  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะฝ่ายปกครองท้องที่ พร้อมที่จะบูรณาการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และตำรวจภูธรจังหวัดตาก ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม-ยาเสพติด-อาวุธปืนผิดกฎหมาย รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท ฯลฯ

สำหรับ กำนัน ที่เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  เอมกมล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ผบก.ภ.จว.ตาก) คนใหม่   ประกอบด้วย.นายวันชัย  เฉยชู กำนันตำบลตลุกกลางทุ่ง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองตาก จ.ตาก - นายประกอบ  มั่นแก้ว กำนันตำบลวังหิน- นายกิตติชัย  ยิ้มยวนกำนันตำบลหนองบัวใต้ -นายณรงค์ศักดิ์  แซ่แต้  กำนันตำบลน้ำรึม-นางทับทิม  พรมคำ กำนันตำบลไม้งาม นายเจริญพร  บุญมี กำนันตำบลตลุกกลางทุ่ง- นายสมศักดิ์  มณีนิล กำนันตำบลป่ามะม่วง -นางสมพร มหาสุริยะชาติ กำนันตำบลแม่ท้อ -นายณรงค์  พนมคำ  กำนันตำบลวังประจบ- นายสมเกียรติ์ ยมเกิด กำนันตำบลหนองบัวเหนือ- รวมทั้ง นายเชื้อ  พึ่งวงษ์เขียน  อดีตกำนัน ตำบลตลุกกลางทุ่ง