“ผู้กำกับโอ๋ แม่สอด ” พบสื่อมวลชน – พร้อมมอบชุดเครื่องแบบ สายตรวจเเละจราจรแบบใหม่ ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สอด ครั้งที่ 2.

“ผู้กำกับโอ๋ แม่สอด ” พบสื่อมวลชน – พร้อมมอบชุดเครื่องแบบ สายตรวจเเละจราจรแบบใหม่ ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สอด ครั้งที่ 2.ad1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566  พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน “ผู้กำกับโอ๋ แม่สอด ”  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ได้เชิญสื่อมวลชนชายแดนอำเภอแม่สอด ร่วมพบปะสังสรรค์ สานความสัมพันธ์ ตำรวจกับสื่อมวลชน โดย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการข่าวงานสืบสวน และรับประทานอาหารร่วมกัน  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นใก้ลชิด  ระหว่างตำรวจกับนักข่าว สื่อมวลชน  เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันด้านการข่าว และ การประชาสัมพันธ์ เป็นการประสานความเข้าใจประสานงานระหว่างนักข่าวกับตำรวจ  ที่ ร้านขนมจีนขยุ้มครูน้อย อ.แม่สอด จ.ตาก

พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน  ผกก.สภ.แม่สอด ได้ให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน เพื่อประสานความร่วมมือในการทำงาน โดยในแต่ละเดือนจะมีการพบปะเพื่อกับสื่อมวลชนเดือนละครั้ง เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการพบปะและรับประทานอาหารร่วมกัน  เป็นการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อมวลชนกับตำรวจ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผกก.สภ.แม่สอด  ยังได้มอบชุดเครื่องแบบตำรวจสายตรวจปฎิบัติการ เเละตำรวจ สายตรวจ ราจร ซึ่งเป็นเครื่องแบบใหม่ ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สอด ครั้งที่ 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตัดชุดเครื่องแบบ ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ

ทั้งนี้ พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผกก.สภ.แม่สอด ได้ทำการมอบชุดเครื่องแบบตำรวจสายตรวจเเละตำรวจจราจร ครั้งที่ 2. จำนวน 60 ชุด ชุดละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท –โดยมี น.ส.ศิริพร กนกสุวรรณกุล เป็นผู้สนับสนุน