ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพล ร่วมเดินทางไกลประจำเดือน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพล ร่วมเดินทางไกลประจำเดือน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงad1

ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพล ร่วมเดินทางไกลประจำเดือน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่กำลังพล ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ.นราธิวาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบล กะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบ และเดินทางไกลประจำเดือน ของกรมทหารราบที่ 151 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของกองทัพบก และความพร้อมของเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมถึงเพื่อทดสอบขีดความสามารถ และความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดความสามัคคีให้แก่กำลังพล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ในทุกเมื่อ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า การฝึกเดินทางไกล เป็นการฝึกความอดทนของทหารเป็นบุคคล และเป็นหน่วยเป็นส่วนรวม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพลภายในหน่วย สนองตอบภารกิจในการใช้หน่วยทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเท้า พร้อมเป็นการฝึกให้กำลังพลมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ โดยมีระยะทางไป-กลับ 10 กิโลเมตร โดยได้เคลื่อนตัวออกจาก กรมทหาารราบที่ 151 การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสนาม ประกอบอาวุธและเครื่องสนาม น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัมต่อคน

ซึ่งจะมีการจัดชุดแพทย์ดูแลกำลังพลตลอดเส้นทาง โดยการฝึกเดินทางไกล เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย รวมถึงสร้างความมั่นใจกับประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ และหน่วยทหารพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส การฝึกปฏิบัติด้านยุทธการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และความพร้อมของร่างกาย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเมื่อ ไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมรบในภาวะสงคราม หรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน จากสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

โดย...แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส