พิธีบวงสรวงหล่อหลอมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ รุ่น ชนะจน เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต

พิธีบวงสรวงหล่อหลอมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ รุ่น ชนะจน เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต

ad1

เมื่อวันที่15 มกราคม 2566 พิธีบวงสรวงหล่อหลอมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ รุ่น ชนะจน เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต เพื่อนำ ประดิษฐ์ฐานไว้ ณ วิหารวัดเขาตาเงาะอุดมพร สดับเสียง พุทธมนต์ อันศักดิ์สิทธิ์ พระเถระ เพ่งพลังจิต อธิษฐาน
สงฆ์นับร้อย เรียงร้อยมนต์ จนกังวาล ป๋องสุพรรณ อธิษฐาน สะพานบุญ

ขึ้นสัคเค เชิญเทวา มาสักขี
พุทธคุณมา เทวคุณมี สนับสนุน
เหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์ บูชาคุณ
พระราชภาวนาวชิรคุณ ลูกกราบกราน

#ป๋องสุพรรณการันตี