"พล.อ.สุรยุทธ์" ลงพื้นที่ปัตตานีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

"พล.อ.สุรยุทธ์" ลงพื้นที่ปัตตานีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ad1

ปัตตานี-" พลเอก สุรยุทธ์" ลงพื้นที่ปัตตานีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชิดชูคุณธรรมคำสอนของท่าน ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาชานีวิทยา 2 ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัดตานี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พร้อมกับนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ โดยมีนายบาบอมูฮำมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ และคณะกรรมการฯ ร่วมกล่าวรายงาน มี ตัวแทนสถาบันปอเนาะ และประชาชน เข้ามาร่วมงานจากทั้ง 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและ สตูล มากกว่า 500 คน เข้าร่วม บรรยากาศภายในงานมีการอัญชิญพระมหาคัมภีร์ "อัลกุร์อาน" จากนั้นท่านประธานได้มอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุน ผู้ประกอบคุณงามความดี และมอบบัตรนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ การบรรยายธรรม และกิจกรรมอื่นๆ

ด้านนายมูฮำหมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า พิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ถือเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เป็นภารกิจที่กระทำเพื่อเชิดชูคุณธรรมคำสอนของท่าน ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยมุ่งมั่นและให้มีความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักธรรมและประพฤติตนตามแบบอย่างของท่าน เพื่อให้เกิดความรักความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ

การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้มุสลิมทุกท่าน ได้รำลึกถึงหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของ ท่าน ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนิน ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งเพื่อเป็นการรวมตัวของบรรดาโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดเอกภาพและภราดรภาพในการบริหารองค์กรและความเป็นหนึ่งของสถาบันศึกษาปอเนาะ และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 504 แห่ง ทั้งนี้ยังจะเป็นสร้างความเข้าใจระหว่างโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะกับภารกิจในอนาคตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชน เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ทางด้านศาสนาและการทำงานบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐเพื่อต่อยอด ปอเนาะต้นแบบ สานใจไทย สู่ใจใต้ ในอนาคตอีกด้วย ในโอกาสนี้สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขอขอบคุณส่วนราชการในพื้นที่ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาค และร่วมแรงร่วมใจ ขอให้การจัดงานในวันนี้มีความบารอกัต และขอให้การพบปะของเราในวันนี้ก่อให้เกิดผลดีแก่มวลมนุษยชาติต่อไป